• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

SKUPINA A - Žabky (DETI DO 3 ROKOV)

06:30 - 08:00    príchod detí do jaslí, voľné hry
08:30 - 09:00    raňajky (osobná hygiena)
09:00 - 10:00    výchovno-vzdelávacie aktivity (mladšie batoľatá spia)
10:00 - 10:30    desiata  (osobná hygiena)
10:30 - 12:00

   výchovno-vzdelávacie aktivity: výučba anglického jazyka,

   vychádzka (podľa počasia)

12:00 - 12:30    obed (osobná hygiena), príprava na odpočinok
12:30 - 14:30    príprava na spánok, spánok
14:30 - 15:00    olovrant (osobná hygiena)
15:00 - 17:00    voľné hry, priebežný odchod detí domov

 

SKUPINA B - Včielky (DETI OD 3 ROKOV DO 6 ROKOV)

06:30 - 08:00    schádzanie detí, hry a hrávé činnosti
08:30 - 09:00    raňajky (osobná hygiena)
09:00 - 10:00    výchovno-vzdelávacie aktivity, individuálna práca s deťmi
10:00 - 10:30    desiata (osobná hygiena)
10:30 - 12:00

   výchovno-vzdelávacie aktivity: výučba anglického jazyka,

   pobyt vonku/vychádzka (podľa počasia)

12:00 - 12:30    obed (osobná hygiena)
12:30 - 14:30    príprava na spánok, spánok
14:30 - 15:00    olovrant (osobná hygiena)
15:00 - 17:00    hry a edukačné činnosti do postupného odchodu detí